...

Niet zoveel sprekers, maar wel enkele topics waar vooral huisartsen op dit moment veel vragen bij hebben: wat met de 1733 en wat is de toekomst van de wachtposten? Dokter Hilde Philips, postdoctoraal onderzoeker bij het centrum voor huisartsengeneeskunde van de Universiteit van Antwerpen, belicht het eerste onderwerp: wat mogen artsen verwachten van het 1733-project - in hoeverre wordt het een betrouwbaar systeem?Hilde Philips maakt deel uit van de groep die instond voor de wetenschappelijke analyse van de 'dry-run' van de 1733 in Leuven-Tienen. Dokter Reinier Hueting is lid van de werkgroep wachtposten van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen - en van de taskforce niet-planbare zorg. Nadat ze de uitbouw van de wachtposten anderhalf jaar op hold zette, wil De Block nu een aantal hervormingen op het terrein verwezenlijken. De ASGB-voorzitter licht toe wat de artsen van wachtposten verwachten - en bekijkt hoe de plannen van de minister daar nog mee stroken.Een juridisch tussendoortje van Karl Scheldeman, manager van AMMA, licht de verantwoodelijkheid en de aansprakelijkheid van de huisarts in de wachtpost toe.De avond wordt afgesloten met een debat.Het ASGB-symposium vindt plaats op 8 maart om 20 u. in het Elewijt Center. De toegangsprijs in 40 euro - 50 euro voor wie na 28 februari inschrijft. Haio's en ASGB-leden krijgen dit bedrag later terugbetaald als ze effectief op de avond aanwezig zijn. De accreditatiepunten gaan naar de rubriek 'ethiek en economie'.Alle details vindt u op de website van het ASGB.