...

Het Participatiefonds besliste onlangs om alleen nog Impulseo II-subsidies toe te kennen aan duo- of groepspraktijken met een eigen ondernemingsnummer. Genoeg reden voor het ASGB om een protestbrief naar het Riziv te sturen.Impulseo II trad in 2008 in werking. Sindsdien kwamen al honderden duo- en groepspraktijken - of 'groeperingen' zoals ze in het jargon heten - in aanmerking voor een tussenkomst in de personeelskosten van een praktijkassistent(e). Momenteel bedraagt die toelage 6.046 euro per huisarts. Het Participatiefonds, dat voor de uitkeringen instaat, besliste recentelijk om alleen nog aanvragen goed te keuren van groeperingen die over een eigen ondernemingsnummer en eigen bankrekeningnummer beschikken. Tot nog toe konden de artsen die nummers individueel opgeven. Elke arts heeft namelijk individueel een ondernemingsnummer. Op het aanvraagformulier vulden ze dan in hoe de toelage onderling verdeeld zou worden.'Fiscale transparantie'Onlangs besliste het Participatiefonds tot een koerswijziging die de procedure "fiscaal transparanter" moet maken. Maar het ASGB is helemaal niet opgezet met die wijziging omdat ze een bijkomende hindernis opwerpt voor groepspraktijken. Directeur Rita Cuypers. "Het Participatiefonds wil één aanspreekpunt per groepering omdat het dan maar één fiscale fiche moet opsturen. Maar in het Impulseo-KB staat dat de artsen zelf mogen bepalen hoe ze een tussenkomst verdelen. Volgens ons is die vroegere regeling fiscaal volledig transparant en is er geen enkele reden om er iets aan te veranderen." Het ASGB kreeg al heel wat klachten van groeperingen die hun aanvraag tot een Impulseotoelage afgewezen zagen. Vandaar dat het syndicaat een protestbrief naar het Riziv stuurde. "Het Participatiefonds kan bijkomende eisen stellen met betrekking tot het aanvraagformulier, maar wat nu gebeurt, gaat veel verder. Dit is een inhoudelijke wijziging die heel vervelende consequenties heeft voor tal van artsengroeperingen", zegt Cuypers." Dit zal veel praktijken op extra kosten jagen." Het ASGB vraagt dat voor dit jaar alles bij het oude blijft en dringt aan op constructief overleg over de toekomst. "Als het Participatiefonds voet bij stuk houdt, betekent dat een extra administratieve belasting die wij sterk betreuren."Wat is het advies voor praktijken die op een 'njet' van het Participatiefonds stuiten? "Er zit niets anders op dan hun aanvraag in orde te maken. Ze moeten op naam van hun groepering een ondernemingsnummer aanvragen en een rekening openen en dat vervolgens melden aan het Participatiefonds. Een nieuwe aanvraag is niet nodig."