...

Het ASGB/Kartel spreekt zijn waardering uit over de inspanningen die Jo De Cock levert. Nog 86 miljoen besparingen vinden en verdelen over de zorgverleners was geen gemakkelijke oefening. Het Kartel juicht ook toe dat men zoveel mogelijk probeert de eerste lijn te blijven ondersteunen.Maar het Kartel betreurt dat de inhoud van het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2013-2014 steeds opnieuw in vraag wordt gesteld.Grenzen aan snoeiwerkHet Kartel vindt bovendien dat er grenzen zijn aan besparingen in de ziekteverzekering: om de hoge kwaliteit van onze gezondheidszorg te blijven verzekeren, zijn nieuwe investeringen nodig.De lineaire besparingen die worden uitgevoerd in de klinische biologie, de beeldvorming en de nierdialyse zijn ook geen goede zaak, onderstreept het Kartel.Ten slotte wijst het erop dat de besparingen op de ziekenhuisbudgetten (vooral in het BFM) ook de ziekenhuisartsen treffen. De ziekenhuizen voelen zich immers genoodzaakt steeds meer geld van de artsenhonoraria af te romen, om de verminderde inkomsten uit het BFM te compenseren.