...

Open VLD heeft aangegeven dat ze de erkenning van osteopaten niet zal ondersteunen, en gaat hiermee in tegen de andere regeringspartijen. De beroepsverenigingen van de osteopaten -- de GNRPO (Groepering, Nationaal en Representatief voor de Professionele Osteopaten) en het ROB (Register voor de Osteopaten van België) -- roepen de partij nu op de erkenning van osteopatie toch te steunen.Dubieuze praktijkenBvas en ASGB spreken beiden in een persmededeling hun steun uit voor het standpunt van Open VLD. Ze willen dat de partij voet bij stuk houdt. De Bvas, met name, prijst de Open VLD omdat deze partij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.Marc Moens van de Bvas wijst erop dat de erkenning van osteopaten maar een stap is in de erkenning van een aantal niet-conventionele praktijken, waarvoor elke wetenschappelijk gevalideerde bewijskracht ontbreekt. Dat zet de deur open naar meer dubieuze pseudogeneeskunde, en zelfs naar sektarische geneeswijzen - zo waarschuwt de artsenleider.De Bvas roept de regering op om voorgoed komaf te maken met de wet Colla, die onuitvoerbaar is en de volksgezondheid in gevaar brengt. De wetgever moet consequent zijn: hij verbiedt zelf dat niet-artsen geneeskunde bedrijven.Enkel op voorschriftOsteopaten willen bijvoorbeeld autonoom kunnen handelen, en de wet op erkenning van deze geneeswijze stipuleert ook niet dat ze alleen op voorschrift van een arts een behandeling kunnen instellen. Voor de Bvas moet osteopathie bedreven worden door kinesitherapeuten die zich daarin hebben bekwaamd, en dan alleen op voorschrift van huisarts of specialist.Het ASGB sluit zich min of meer bij dit standpunt aan: "Als de behandeling met osteopathie van sommige aandoeningen van spieren of gewrichten al enig nut zou hebben, dient deze techniek geen voorkeursbehandeling te krijgen door zich als eerstelijnsbehandeling te presenteren, maar moet aan dezelfde regels en voorwaarden worden voldaan als voor kinesitherapie, met name na verwijzing door een arts."