...

Dat blijkt uit de online enquête van Artsenkrant en Le Journal du Médecin die 856 lezers invulden. De enquête komt er op het moment dat minister Onkelinx haar plannen doorzet om de erkenning van homeopathie door het parlement te loodsen. En het ziet ernaar uit dat chiropraxie, acupunctuur en osteopathie dezelfde weg opgaan. Onkelinx wil de uitvoeringsbesluiten van de 'wet Colla' nog voor de zomervakantie aan de ministerraad voorleggen. De beroepsverenigingen van die vier disciplines werden overigens al erkend in 2010.Ban homeopathieHoog tijd om het artsenkorps opnieuw bij het debat te betrekken, vindt de redactie. Bij de eerste vraag - hebben alternatieve geneeswijzen een plaats in het wettelijke gezondheidssysteem - brengt de homeopathie er het slechtst van af. Bijna drie kwart van de artsen (73%) vindt dat er voor homeopathische behandelwijzen geen plaats is in de officiële gezondheidszorg. Specialisten zijn daarin principiëler dan huisartsen: negen op de tien specialisten (89%) bannen homeopathie uit het reguliere systeem, tegenover 64% van de huisartsen. Nederlandstaligen staan iets meer afkerig tegenover homeopathie dan Franstaligen.De stemming is opvallend milder tegenover acupunctuur, chiropraxie en vooral osteopathie. Er mag dan nog een duidelijke meerderheid gekant zijn tegen de erkenning van acupunctuur (55%), als het over chiropraxie gaat, is nog maar 50% contra. Helemaal verdeeld zijn de meningen over osteopathie: 46% vindt dat deze geneeswijze niet thuishoort in de reguliere geneeskunde, 43% is van mening dat osteopathie daar wel een plaats heeft. In het Franstalige landsgedeelte is een meerderheid van de artsen voorstander.Brug te verDat brengt ons tot de tweede vraag: mag de overheid alternatieve therapieën terugbetalen uit het budget van de verplichte ziekteverzekering? Neen, voor drie kwart van de dokters (74%) kan dat niet door de beugel. Nederlandstaligen en Franstaligen zijn het daarover roerend eens. Vooral specialisten geven aan dat Riziv-geld spenderen aan alternatieve behandelwijzen een brug te ver is: 89% van de specialisten is ertegen, tegenover 66% van de huisartsen.Het verzet van de artsen tegen het gebruik van overheidsgeld voor alternatieve therapieën is begrijpelijk. Jaar na jaar wordt er verder bezuinigd in de budgetten voor therapieën waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze werkzaam zijn. In tijden van financiële crisis geld verspillen aan niet bewezen en bijgevolg veelal nutteloos medisch handelen lijkt dan ook al te gek. Artsen worden gedurig met allerlei EBM-richtlijnen en -regels om de oren geslagen, ook door de ziekenfondsen. Dat diezelfde ziekenfondsen in de aanvullende verzekering wel alternatieve geneeswijzen meeverzekeren, vinden artsen niet bijster consequent.EBM-regelsEen ruime meerderheid van onze lezers (77%) is van mening dat alternatieve geneeswijzen aan dezelfde regels van evidence-based medicine (EBM) onderworpen moeten worden die gelden voor de reguliere geneeskunde. Op dit punt zijn Nederlandstalige artsen iets strikter: 77% eist dezelfde regels. Bij de Franstaligen is dat 73%.Het is een constante doorheen de hele enquête: specialisten stellen zich een stuk kritischer op dan huisartsen. Van de specialisten eist 94% dat alternatieve therapieën aan dezelfde strenge eisen voldoen als behandelingen die op wetenschappelijke inzichten zijn gebaseerd. Bij de huisartsen is 66% die mening toegedaan.