...

Misbruik en problemen kunnen heel wat vormen aannemen. Huisartsen die zich door een partner laten vervangen bij huisbezoeken, die patiënten met hepatitis hebben besmet of patiënten hebben misbruikt, maar bijvoorbeeld ook mensen die zonder enige beroepstitel het beroep uitoefenen."Onaanvaardbare toestanden", onderstreept minister Onkelinx. Het brengt patiënten in gevaar, maar schaadt ook de beroepseer van de gezondheidswerkers. "Tot vandaag hadden we echter geen enkel middel om hen meteen te stoppen. De huidige gewone tuchtprocedures kunnen vele maanden of zelfs jaren aanslepen."De nieuwe spoedprocedures brengen daar verandering in. Een 'uiterst spoedeisende' schorsing kan voor acht dagen, indien er een 'imminent ernstig risico' bestaat voor de volksgezondheid of de patiënten. In dit geval kan schorsen zelfs zonder de betrokkene te horen.De gewone 'spoedeisende' schorsing kan bij een 'ernstig vermoeden' dat de fysieke integriteit van de patiënten gevaar loopt. De maatregel blijft gelden zolang de probleemsituatie blijft bestaan.Concreet lopen de procedures langs de provinciale en lokale geneeskundige commissies. Zij zullen de beschuldigde achter gesloten deuren aanhoren en nadien een schorsing of uitoefeningsvoorwaarden kunnen opleggen, zo staat in het voorontwerp van wet.De nieuwe procedures gelden voor alle gezondheidswerkers, dus naast artsen ook tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en paramedici.Cijfers over het precieze aantal probleemzaken heeft minister Onkelinx niet. In totaal werden tussen 2006 en 2012 welgeteld 184 dokters geschorst, al ging het daarbij bijvoorbeeld ook om artsen die hun wachtdienst weigeren te doen.