...

De extra taks gaat in vanaf oktober 2014. Wie zijn vennootschap opdoekt, betaalt dan een heffing van 25% op de zogenaamde liquidatiebonus, het saldo dat overblijft als een vennootschap vereffend of geliquideerd wordt. Het is geld dat ondernemers en vrije beroepen opzij hebben gezet als pensioenspaarpot of buffer, en dat ze aan zichzelf uitkeren bij de stopzetting van hun activiteiten.Niet malsDe impact van de regeringsmaatregel mag niet onderschat worden. Op dit moment is op de liquidatiebonus een roerende voorheffing van 10% verschuldigd. Dat tarief wordt plots verhoogd tot 25%. Het gaat met andere woorden om een belastingverhoging met 150%. Tot 2002 was de uitkering van een liquidatiebonus overigens belastingvrij. De wijziging staat in een programmawet van 28 juni die op 1 juli in het Staatsblad verscheen. De regering voorziet wel een overgangsregeling maar die is aan zoveel beperkende voorwaarden en termijnen onderworpen dat veel vennootschappen uit de boot zullen vallen.Advocaat Victor Dauginet, gespecialiseerd in fiscale zaken, legde dinsdag zijn verzoekschrift tot nietigverklaring neer bij het Grondwettelijk Hof. Waarom dit Hof en niet de Raad van State? "Het Grondwettelijk Hof is bevoegd omdat de regeringsmaatregel onder andere het grondwettelijk eigendomsrecht aantast", zegt Dauginet aan Artsenkrant. "En uiteraard is er ook sprake van discriminatie."Meer dan 40.000 zelfstandigen, onder wie heel wat artsen, en kmo's steunen het initiatief. Het verzoekschrift is opgesteld in naam van drie organisaties: het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), de Bvas en het VBS. Daarnaast kozen ook een tiental individuele zelfstandigen Dauginet in deze zaak als raadsman.De Antwerpse topadvocaat is niet mals voor de regering Di Rupo. "Minister van Financiën Koen Geens pleegt een aanslag op alle vrije beroepen en kmo's. Dit is een pure roof. Het is verwerpelijk om de bodemloze putten in de begroting af te wentelen op dit hard werkende en creatieve deel van de bevolking."Februari - maart"Alexander De Croo beloofde dat de regering nooit zal terugkomen op de verworven rechten van loontrekkenden. Welnu, voor zelfstandigen doet men precies het omgekeerde en dat vind ik schokkend", zegt hij aan Artsenkrant.Het verzoekschrift werd dinsdag neergelegd. Hoe verloop het nu verder? Eerste stap is publicatie in het Staatsblad, dat zal snel gebeuren. De regering heeft dan 45 dagen de tijd om een 'memorie van antwoord' in te dienen. Daarna zijn de advocaten terug aan zet.De procedure wordt afgerond na een tweede repliek van de regering. Een uitspraak mag verwacht worden rond februari of maart van volgend jaar. Aan een prognose waagt Dauginet zich niet.Ook N-VA sleept regering voor de rechterHelemaal los van de zaak die advocaat Victor Dauginet start, kondigde ook de N-VA aan dat het naar het Grondwettelijk Hof stapt om de extra taks op de liquidatiebonus te bestrijden. In een brief aan 30.000 ondernemers en beoefenaars van een vrij beroep sprak voorzitter Bart De Wever van "een platte belastingverhoging".Victor Dauginet juicht dat initiatief uit politieke hoek niet toe. "Ik ben hier absoluut niet blij mee. N-VA heeft dit totaal onvoorbereid in de pers gegooid. Wij daarentegen hebben er maanden aan gewerkt."Een verzoekschrift bij het Grondwettelijk Hof moet uit politiek vaarwater blijven, vindt hij. Het Hof bestaat voor de ene helft uit magistraten, voor de andere uit politici. "Dat heeft een effect op de rechtspraak."