...

Het Nederlandse blad Medisch Contact publiceerde hierover deze week onderzoek uitgevoerd door onder meer prof. Kris Vanhaecht (LIGB, KU Leuven). Eerder al bestudeerde hij in ons land het fenomeen 'second victims' -de zorgverstrekker als tweede slachtoffer van veiligheidsincidenten. Uiteraard blijft de patiënt het belangrijkste slachtoffer .De Nederlandse studie toont aan dat meer dan 80% van de respondenten ooit betrokken was bij een veiligheidsincident -zijnde "een onbedoelde gebeurtenis die tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden." Bijna een derde maakte een of meer incidenten mee met overlijden of permanente schade voor de patiënt tot gevolg.Liefst 3.100 respondenten ondervond gevolgen. Meer dan de helft verwijst naar symptomen als hyperalertheid, schaamte, twijfel over kennis en kunde, stress en zich angstig voelen. Ruim een vijfde had langer dan twee maand last gehad van flashbacks -een symptoom van posttraumatische stressstoornis. Zorgverleners hebben behoefte aan erkenning van de impact van het incident. Een op vijf geeft aan dat ze het voorval wilden bespreken met collega's, teamleden of de eigen partner maar dit niet te hebben gedaan.De auteurs van het artikel krijgt de 'second victims'-problematiek te weinig aandacht.