...

De acties die enkele artsen en medische organisaties op poten zetten voor Music for Life, brachten 49.803,42 euro op. Vanavond eindigt de zesde en laatste editie van Music for Life.Het universitaire ziekenhuis van Antwerpen zamelde onder de naam UZA for Life 34.000 euro in. Medewerkers, patiënten en sympathisanten konden deelnemen aan verschillende acties om het goede doel te steunen.De collega's van het UZ Gent zamelden met een Spinning for Life en een After Work Party 7.764,82 euro in.De FOD Volksgezondheid organiseerde vorige week een Soiree Dairree die 5.500 euro opbracht. Dat bedrag kan volgens woordvoerder Jan Eyckmans nog vermeerderen.Huisarts Axel Decraene die de inwoners van Ingelmunster kon mobiliseren om deel te nemen aan zijn Quiz for Life,zamelde zo 2.568,60 euro in.Ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde organiseerde enkel acties, maar de opbrengst is nog niet bekend.Het was dit jaar de zesde en laatste editie van Music for Life. De totale opbrengst wordt deze avond bekendgemaakt op één en daarna overgemaakt aan het Rode Kruis-Vlaanderen. Het geld wordt geïnvesteerd in projecten om kindersterfte door diarree te reduceren.