...

Met hun uitspraak gaan de juristen lijnrecht in tegen de verontwaardiging die eerder deze week ontstond na uitlatingen van gezondheidseconoom Lieven Annemans. Die vond dat de ereloonsupplementen maar moesten worden afgeschaft. En meteen klonk het dat patiënten die niet willen afdokken voor een eenpersoonskamer - en dus voor de vaak daarbij horende extra erelonen - soms geweigerd worden. "Onaanvaardbaar", reageerde ook het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Ik betwijfel of dat zo vaak gebeurt", zegt Dewallens. "Maar als ze het doen, is het juridisch niet aan te vechten." Dewallens plaatst wel vraagtekens bij het deontologische en morele karakter van zo'n weigering. Volgens hem is er een prominente rol weggelegd voor de Orde ."De Orde hoeft helemaal niet worden afgeschaft", zegt hij in een reactie op het pleidooi dat het beter zou zijn om ook al die ordes af te schaffen. "Dat zou pas onzin zijn. Ze moet wel directer aanspreekbaar worden voor het publiek en opener communiceren over haar beslissingen."