De arts, die inmiddels weer is vrijgelaten, wordt ervan beschuldigd de euthanasie op een 91-jarige man niet correct te hebben uitgevoerd. De kwalificatie luidt vergiftiging. Volgens Het Laatste Nieuws gebeurde dat nadat een medewerker op de dienst geriatrie klaagde dat de euthanasie niet volgens de regels gebeurde. De medewerker lichtte de directie in die het gerecht contacteerde en de arts schorste zonder hem gehoord te hebben.

Revanche

In Het Laatste Nieuws stelt zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, dat de man volledig ter goeder trouw handelde. Hij vindt de arrestatie en de schorsing bij de haren getrokken. Van Steenbrugge in Het Laatste Nieuws: "Een dag na de arrestatie werd al een mail gestuurd dat de samenwerking tijdelijk stopgezet zou worden voor onbepaalde duur. Ik heb een sterk vermoeden dat er iets speelt bij het ziekenhuis zelf. Dit voelt alsof iemand revanche wil nemen."

Schorsing onmiddellijk stopzetten

De Medische Raad van het ziekenhuis boog zich nu ook over de kwestie. De artsen zitten op de golflengte van de advocaat. De Raad staat onverkort achter de geschorste arts en betreurt dat ze niet werd gehoord, niet om advies werd gevraagd en niet werd ingelicht over de motieven voor de schorsing.

De artsen dringen erop aan dat de directie de schorsing onmiddellijk stopzet zodat de collega zijn activiteiten als ziekenhuisarts opnieuw kan opnemen. Er is volgens de Medische Raad geen enkele reden om de schorsing te verlengen en de raad van bestuur motiveert dat ook niet, zo luidt het.

Motie van wantrouwen

Sterker nog. De Medische Raad stuurt een motie van wantrouwen richting ziekenhuisdirectie. Ze vraagt de artsen van het ziekenhuis niet langer deel te nemen aan vergaderingen met de directie "waarbij er sprake zou moeten zijn van co-governance". Concreet vernoemt de Medische Raad het Permanent Overlegcomité, de werkgroep medisch beleid, de werkgroep financiële regeling, de financiële commissie, diensthoofdenvergadering enz.

Zolang het vertrouwen niet hersteld is, schort de Medische Raad haar deelname aan de overlegorganen tijdelijk op.

De arts, die inmiddels weer is vrijgelaten, wordt ervan beschuldigd de euthanasie op een 91-jarige man niet correct te hebben uitgevoerd. De kwalificatie luidt vergiftiging. Volgens Het Laatste Nieuws gebeurde dat nadat een medewerker op de dienst geriatrie klaagde dat de euthanasie niet volgens de regels gebeurde. De medewerker lichtte de directie in die het gerecht contacteerde en de arts schorste zonder hem gehoord te hebben. In Het Laatste Nieuws stelt zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, dat de man volledig ter goeder trouw handelde. Hij vindt de arrestatie en de schorsing bij de haren getrokken. Van Steenbrugge in Het Laatste Nieuws: "Een dag na de arrestatie werd al een mail gestuurd dat de samenwerking tijdelijk stopgezet zou worden voor onbepaalde duur. Ik heb een sterk vermoeden dat er iets speelt bij het ziekenhuis zelf. Dit voelt alsof iemand revanche wil nemen."De Medische Raad van het ziekenhuis boog zich nu ook over de kwestie. De artsen zitten op de golflengte van de advocaat. De Raad staat onverkort achter de geschorste arts en betreurt dat ze niet werd gehoord, niet om advies werd gevraagd en niet werd ingelicht over de motieven voor de schorsing. De artsen dringen erop aan dat de directie de schorsing onmiddellijk stopzet zodat de collega zijn activiteiten als ziekenhuisarts opnieuw kan opnemen. Er is volgens de Medische Raad geen enkele reden om de schorsing te verlengen en de raad van bestuur motiveert dat ook niet, zo luidt het.Sterker nog. De Medische Raad stuurt een motie van wantrouwen richting ziekenhuisdirectie. Ze vraagt de artsen van het ziekenhuis niet langer deel te nemen aan vergaderingen met de directie "waarbij er sprake zou moeten zijn van co-governance". Concreet vernoemt de Medische Raad het Permanent Overlegcomité, de werkgroep medisch beleid, de werkgroep financiële regeling, de financiële commissie, diensthoofdenvergadering enz. Zolang het vertrouwen niet hersteld is, schort de Medische Raad haar deelname aan de overlegorganen tijdelijk op.