...

Dat blijkt uit een tekst die het Staatsblad op 20 januari publiceerde. Het gaat om een oproep voor de representatieve beroepsverenigingen om kandidaten aan te wijzen voor de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen. De Hoge Raad wordt geregeld via een Koninklijk Besluit van 21 april 1983. Tot de opdrachten van deze commissie hoort de 'vaststelling van de nadere regelen voor de erkenning van artsen-specialisten en huisartsen'. Meer bepaald regelt artikel 6 de samenstelling. Maar een recent KB (van 20 oktober, Staatsblad van 24 november 2022) wijzigde dit artikel - en dus ook de samenstelling van de Hoge Raad - grondig. Het gevolg is dat de commissie opnieuw wordt samengesteld. En dus is nu de zoektocht naar nieuwe leden gestart. Een belangrijke wijziging is dat voortaan twee artsen-specialisten in opleiding en twee huisartsen in opleiding deel zullen uitmaken van de Hoge Raad. Deze haio's en aso's moeten worden voorgedragen door hun eigen representatieve beroepsvereniging. En als die niet bestaat, gebeurt de voordracht door de representatieve beroepsverenigingen van artsen-specialisten en huisartsen. De oproep herhaalt de voorwaarden om als representatief te worden beschouwd - ook al bepaald door het KB van 22 oktober 2022. De meest opvallende voorwaarde is dat de organisatie kan aantonen dat ze activiteiten bevordert die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de kwaliteit van de uitoefening van de geneeskunde. Zoals bekend moet een beroepsvereniging om als representatief te worden aangewezen, en aangewezen te blijven, ofwel minimum 1.500 leden-natuurlijke personen tellen ofwel drie leden-rechtspersonen hebben die samen 1.000 leden tellen. Nieuw is dat de twee huisartsen in opleiding en de twee artsen-specialisten in opleiding mogen aangeduid worden door een beroepsvereniging die minimum 100 leden-natuurlijke personen vertegenwoordigt. Verder stipt de tekst aan dat de minister van Volksgezondheid bevoegd is om de beroepsverenigingen als representatief aan te wijzen. De aanwijzing wordt verleend voor een periode van zes jaar en kan vernieuwd worden. Ze kan uiteraard ook worden ingetrokk en indien blijkt dat de vereniging niet langer aan de voorwaarden voldoet.