...

De vraag die we artsen-kandidaten voorlegden, was hoe hun engagement in de gemeentepolitiek in het verlengde ligt van hun ervaring als arts. En hoe ze zich voornemen dat engagement waar te maken. Voor artsen die al actief waren, hoe ze dat al hebben waargemaakt. Deze week stellen we u een arts voor die opkomt voor een partij die eens toenemend succes kende. Het bleek ook een beetje een buitenbeentje, artsen zijn er niet zo dik gezaaid.Vlaanderen kent veel lokale partijen die soms sterk, soms veel minder nauw aanleunen bij de klassieke families.Nogal eens vreemde allianties. En nieuwe stemmen in het politieke landschap die niet zelden ook weer tamelijk snel verdwijnen. Een snelle verkenning.