...

Artsenkrant bracht u het bericht al uitvoerig: sinds vorig jaar bestaan er uitzonderingen op het medische beroepsgeheim. Die werden ingevoerd naar aanleiding van de ophefmakende zaken van pedofilie die in de afgelopen jaren aan het licht kwamen. De wet van 30 november 2011 houdt in dat de zorgverlener 'spreekrecht' heeft, als hij op de hoogte is van een misdrijf tegenover een minderjarige of een kwetsbaar persoon.De arts moet zelf maatregelen nemen om de integriteit van de persoon - en die van anderen - te beschermen. Als hij die onvoldoende kan garanderen, moet hij het parket op de hoogte brengen van het misdrijf.Met jaar uitstelOp 26 maart van 2012 verscheen er al een nieuwe aanpassing van de wet in het Staatsblad. Het spreekrecht - de uitzondering op het beroepsgeheim - werd daarbij uitgebreid tot 'partnergeweld'. Die aanpassing werd overigens pas van kracht op 1 maart 2013, dus eind vorige week.Het spreekrecht geldt voortaan voor een misdrijf op "een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid".Dit zogenaamde spreekrecht zadelt de arts wel op met een grote verantwoordelijkheid. Hij moet een zorgvuldige afweging maken tussen het belang van de therapeutische relatie met zijn patiënt en het gevaar dat personen lopen.Hij kan zich daarbij voortaan niet zomaar beroepen op het beroepsgeheim. Hij mag het misdrijf aan het parket overigens ook melden zonder toestemming van het slachtoffer.Wouter Colson