...

Dat blijkt uit een online enquête van Artsenkrant en Le Journal du Médecin bij meer dan 400 lezers. Van de 24 Vlaamse ziekenhuizen die patiënten behandelen voor slokdarmkanker, doen alleen het UZ Leuven en het UZ Gent de ingreep voldoende om kwaliteit te kunnen garanderen. De andere 22 ziekenhuizen halen de norm van 20 ingrepen per jaar niet en bieden de patiënt te weinig overlevingskansen. Die simplistische boodschap maakte de CM twee weken geleden wereldkundig.Draagvlak voor zorgconcentratieDe aarzelende houding over het openbaar maken van resultaten valt te begrijpen, het meten van kwaliteit is nu eenmaal een lastige zaak. In het slechtste geval kan het leiden tot defensieve geneeskunde. Zolang je geen onbetwistbare uitspraken kan doen over de kwaliteit, heeft het weinig zin om scores of resultaten openbaar te maken, is de onderliggende gedachte. Mogelijk verkiezen ze andere vormen van transparantie, maar daar peilden we niet naar.Over de noodzaak van meer zorgconcentratie is er veel minder discussie. Een heel ruime meerderheid (84% van de artsen) vindt dat niet ieder ziekenhuis alle complexe zorg kan aanbieden (figuur 3). Een minderheid van 11% ziet dat anders.Bijna zeven op de tien lezers (69%) gaan akkoord met de stelling dat huisartsen als eerste feedback moeten krijgen over de resultaten van ziekenhuizen (figuur 4). Zo kunnen ze samen met hun patiënten tot een gefundeerde keuze komen als doorverwijzing aangewezen is. Ruim 20% ziet dat anders en 10% heeft geen mening.Opmerkelijk is dat huisartsen die rol voor zichzelf veel meer zien weggelegd zien dan specialisten.Van de huisartsen vinden 89,7% dat ze als eerste over kwaliteitsresultaten geïnformeerd moeten worden. Van de specialisten is maar 52,9% die mening toegedaan.