...

Maar deze hoogst delicate kwestie wordt voortdurend door nog andere instanties en onderzoekers bestudeerd. Zopas heeft ook het Canadese tijdschrift L'Actualité médicale het onderwerp onder de loep genomen. Het blad wijst erop dat sociale media, volgens 51% van de respondenten die in 2011 deelnamen aan een enquête van de Association médicale canadienne (AMC), het publiek helpen om medische vragen beter af te lijnen. Toch erkent 80% van de respondenten ook dat het gebruik van sociale media "beroepsmatige en wettelijke risico's inhoudt voor artsen". En die risico's probeert men nu te beperken. Om de artsen beter wegwijs te maken heeft de AMC een gids gepubliceerd: Les médias sociaux et les médecins canadiens - Principes et règles d'engagement. "Intussen hebben tal van organisaties hun eigen richtlijnen opgesteld." Zeer recentelijk hebben drie Nederlandse onderzoekers een praktische gids uitgebracht: A Social Media Self-Evaluation Checklist for Medical Practitioners. Hij is opgevat als checklist en zou zowel artsen als studenten geneeskunde kunnen helpen om goed om te springen met Facebook, Twitter, Doc2doc et andere sociale netwerken.