...

Na twee opeenvolgende termijnen legt de Paul Van Cauwenberge, ook een arts, zijn functie als rector van de Universiteit Gent neer. Vijf professoren stelden zich kandidaat om hem op te volgen op 1 oktober 2013: Anne De Paepe en Lieva Van Langenhove aan vrouwelijke zijde, en Freddy Mortier, Luc Taerwe en Guido Van Huylenbroeck aan mannelijke kant.De Paepe, die naast professor Humane en Medische Genetica en vicedecaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen ook diensthoofd van het Centrum Medische Genetica is, haalde het van Lieva Van Langenhove. En professor Ethiek en Waardenfilosofie Freddy Mortier werd verkozen boven Taerwe en Van Huylebroeck. Wie van de twee kandidaten het effectief tot rector schopt, maakt de raad van bestuur morgen bekend.Ook kandidaat-vicerectorOpvallend is dat De Paepe de enige overblijvende kandidaat is voor het vicerectorschap. Voor die verkiezing waren Freddy Mortier, Luc Taerwe, Guido Van Huylebroeck en Derrick Gosselin de mannelijke kandidaten. Maar tijdens de zesde stemronde deze namiddag werd het quorum niet bereikt, waardoor enkel de vrouwelijke kandidaat overblijft. En daar Lieva Van Langenhove niet meedong naar de post van vicerector, blijft dokter De Paepe als enige over.Anne De Paepe pakt dus zeker één van de twee functies. Als de raad van bestuur haar aanstelt als rector, dan blijft de functie van vicerector voorlopig open. Via een nieuwe, verkorte stemprocedure zal dan alsnog een vicerector verkozen worden.