...

Artsen die de doodsoorzaak controleren in opdracht van een ambtenaar van de burgerlijke stand, krijgen het ereloon en de kosten verbonden aan deze controle terugbetaald. De gemeente of stad waar de overledene het laatst woonde, zorgt daarvoor. De stad Antwerpen (inclusief de negen districten) gaan die terugbetaling voortaan -vanaf april- enkel nog online afhandelen. Voor de overledenen uit Antwerpen en de 9 districten moet u als arts de terugbetaling aanvragen bij de stad Antwerpen via het formulier "Tegemoetkoming controle van de doodsoorzaak door de arts". Dit formulier vindt u op www.antwerpen.be onder het thema 'overlijden'. De Antwerpse administratie vraagt dat u tijdens het invullen van dit formulier uw ondernemingsnummer, rijksregisternummer en bankrekeningnummer bij de hand hebt. U kan een bewijs van de controle van de doodsoorzaak en uw ereloonstaat toevoegen aan uw aanvraag. Zo kan de stad Antwerpen sneller overgaan tot terugbetaling. Antwerpen vraagt om dit online formulier vanaf nu te gebruiken en wijst erop dat de gewoon geschreven ereloonstaten vanaf april 2019 niet langer behandeld worden.