...

De overheid is die selectiecriteria nu aan het vaststellen. Ze levert de tests aan de spoeddiensten, de test- en triagecentra, en de huisartsenpraktijken. TestcapaciteitHet gebruik van antigeentests moet mee helpen op de testcapaciteit te verhogen. Omdat de laboratoria overbevraagd waren, en het resultaat van tests daarmee vaak pas na dagen kon worden meegedeeld, werd op 21 oktober het testen van asymptomatische personen na een hoogrisicocontact gestaakt - dat nog tenminste tot 16 november. Er wordt volop gewerkt aan het uitbreiden van de testcapaciteit. Acht nieuwe laboratoria, aan verschillende universiteiten, moeten de dagelijkse capaciteit met 56.000 tests verhogen. Tegen januari zou de totale capaciteit 110.000 PCR-tests per dag bedragen. Een aantal van de nieuwe labs gingen ondertussen al van start. StrategieOndertussen kochten verschillende overheden ook antigeentests aan. Een Taskforce Testbeleid binnen het Coronacommissariaat, geleid door professor Herman Goossens, werkt een strategisch plan uit voor het testbeleid en de operationalisering ervan. Sciensano werkt de protocollen uit voo de verschillende situaties, binnen een werkgroep van de Risk Assessment Group. Volgens de teststrategie zullen de antigeentests ingezet worden in de eerste lijn en op spoeddiensten. Daarnaast zullen deze test ook gebruikt worden voor het in kaart brengen van haarden in instellingen, scholen, bepaalde hulpdiensten, essentiële sectoren, bedrijven,... De federale overheid levert de tests aan huisartsen, test- en triagecentra, en de spoeddiensten. De federale overheid levert ook nog tests aan de federale politie, gevangenissen, enzovoort - sectoren waarvoor zij bevoegd is. De Vlaamse overheid zal met de tests die zij aankocht scholen, kinderopvang, jeugdhulp, ... bevoorraden. De protocollen voor het gebruik van de tests worden nu afgewerkt, inclusief de manier waarop het resultaat geregistreerd wordt met het oog op de contactopsporing. Verdere validatieVoor de antigeentests worden monsters afgenomen met een wisser, zoals voor een PCR-test, maar het resultaat is na een kwartier, twintig minuten beschikbaar. Voor ziekenhuizen en instellingen die zelf test willen aankopen heeft het FAGG een lijst opgesteld van gevalideerde tests. De overheid zet zelf ook proefprojecten op om de verschillende beschikbare tests verder te valideren. Aan de hand van nieuwe bevindingen kan de strategie en het beleid voortdurend verder worden bijgesteld. In woonzorgcentra en andere gezondheidsinstellingen (voor gehandicapten, psychiatrie,...) gebruikt men geen antigeentests maar nog steeds PCR-tests. De preventieve screening in woonzorgcentra wordt ondertussen weer heropgestart. Vlaanderen zet in woonzorgcentra ook proefprojecten op waarbij personeel van woonzorgcentra, met lichte symptomen of na een hoogrisicocontact, kan worden getest met antigeentests. Bij een positieve test moet de persoon in quarantaine. Een negatieve test moet voorlopig nog worden bevestigd met een PCR-test. Uit de proefprojecten moet onder meer blijken of die confirmatie door een PCR-test nodig blijft. De overheid zet ook onderzoek op om de mogelijke plaats van zogenaamde speekseltests te bepalen, en de bruikbaarheid te achterhalen van bijvoorbeeld antigeentests door mensen thuis.