...

Meer dan 300 anesthesisten en combattieve artsenleiders namen vorige zaterdag op een Staten-Generaal de hervormingsplannen van minister De Block in de ziekenhuisfinanciering op de korrel. In de eerste plaats richtte men zich tegen de laagvariabele zorg, maar de aversie gaat verder dan dat. Het was lang geleden dat de beroeps- en de wetenschappelijke vereniging op dezelfde golflengte zaten en samen een event organiseerden.VBS-voorzitter dokter Jean-Luc Demeere leidde in en zei dat De Block "alles gaat veranderen: beroepstitels, netwerken, ziekenhuisfinanciering. Revolutie in de gezondheidszorg." Er komt een standaardisatie in de laagvariabele zorg met 32 APR-DRG's en 54 meestal chirurgische pathologiegroepen. In een eerste fase worden de honoraria forfaitair berekend."Als beroepsvereniging kanten we ons tegen bundle payment, tegen forfaitarisering. Dat willen we niet. Wordt ons echter een forfait opgedrongen dan mag dat niet gedeeld worden met andere disciplines", aldus Demeere.Met de Staten-Generaal zijn de anesthesisten wakker geschud, legde dokter René Heylen, secretaris van de beroepsvereniging uit. Daarna beraadt het bestuur zich samen met de leden over mogelijke acties.Opvallend was de grote opkomst van Nederlandstaligen, circa drie vierde van de deelnemers. Dit terwijl een forfaitaire betaling via de laagvariabele zorg nochtans een transfer inhoudt van zuid naar noord. Dokter Heylen verklaarde de grotere Vlaamse aanwezigheid door de grotere wervingsinspanningen van het Nederlandstalige deel van het bestuur. "We mobiliseren de basis omdat minister De Block het systeem fundamenteel wil veranderen en omdat solidariteit onder de artsen het belangrijkste is. Bovendien overstijgt dit in ruime mate het puur financiële."