...

"Een bezoek aan het ziekenhuis vindt in de toekomst alleen plaats wanneer die door de patiënt nadrukkelijk gewenst is of in de behandeling of behandelrelatie relevant is", staat in de 'Visie op e-health 2022-2025' van Amsterdam UMC. Uit datzelfde document blijkt dat de ommekeer naar 'digitaal tenzij' in 2025 gemaakt moet zijn. Een patiënt moet dan ook zelf online afspraken kunnen maken en wijzigen.Volgens Skipr zegt Amsterdam UMC de overstap niet alleen te willen maken, maar in samenwerking met andere ziekenhuizen.