...

Het prestigieuze Amerikaanse dagblad schreef de zeer hoge kosten voor gezondheidszorg in de Verenigde Staten onder meer toe aan de colonoscopieën. Het ACR heeft in aansluiting op dat artikel een verklaring gepubliceerd om Amerikanen ouder dan 50 jaar, en vooral diegenen met familiale antecedenten van colorectale kanker, ertoe aan te zetten zich te laten screenen op colorectale kanker, rapporteert Health Imaging. De NYT schreef dat sommige van die onderzoeken louter voor het profijt worden uitgevoerd, aangezien een colonoscopie gemiddeld meer dan 1.100 dollar (ongeveer 830 euro) zou kosten, duidelijk meer dan in andere landen. Het ACR vreest dat mensen die het artikel in de New York Times lezen, zich niet meer zullen laten screenen. Volgens het ACR "is colorectale kanker nog altijd een van de frequentste kankers en een van de belangrijkste oorzaken van kankersterfte in de Verenigde Staten." Het ACR pleit ook voor meer keuze bij de screening, met onder meer een CT-colonografie.Hier klikken voor de richtlijnen van het ACR daaromtrent.