...

Sedert 1 maart 2019 maakt vaccinatie in Frankrijk integraal deel uit van de opdrachten die officina-apothekers mogen uitvoeren. De eerste proefprojecten, beperkt tot een aantal regio's, dateren van begin 2017. Zo werden voor de campagne 2018-2019 in de vier proefregio's bijna 750.000 vaccinaties tegen de seizoensgriep geregistreerd in de officina-apotheken.Het seizoen 2019-2020 is het eerste waarbij deze prestatie officieel toegelaten is op het geheel van het Franse grondgebied. De vaccinatiecampagne startte op 15 oktober laatstleden. Anderhalve maand later zijn reeds meer dan een miljoen Fransen in een officina gevaccineerd. Dit op een totaal van vier miljoen op 1 november geleverde doses.Op de website van de Franse Orde der Apothekers staat alle mogelijke informatie over deze nieuwe opdracht voor de officina-apothekers: voorafgaandelijke (theoretische en praktische) vorming, technische condities (aangepaste lokalen en uitrusting, het benodigde materiaal, EHBO-trousse, beheer van het medisch afval...), aangiftedossier vaccinatie-activiteiten, doelgroepen, opspoorbaarheid van de vaccinatie-prestatie, de informatie die de apotheker geeft aan de patiënten, vergoeding, geschiedenis...