...

Wie blijft bij de tarieven uit het akkoord, mag rekenen op een bedrag van 5.088,58 euro 'sociaal statuut' (pensioenopbouw). Voor wie zich maar 'gedeeltelijk conventioneert' - of wie daarmee is gelijkgesteld - bedraagt dit sociaal statuut 2.400,40 euro.Een behoorlijk uitgebreid overzicht van het akkoord, met enkele commentaren van artsenvertegenwoordigers, kunt u hier lezen.De tekst van het akkoord kunt u bijvoorbeeld downloaden van de website van het Riziv.De reactie van BVAS op het akkoord leest u hier.De reactie van Kartel/ASGB verneemt u hier. Kartel-voorzitter Reinier Hueting gaf ons uitgebreide commentaar bij het akkoord.Hoe Domus Medica en AADM tegenover het akkoord staan, verneemt u hier.Om het akkoord op te zeggen, hebt u tijd tot 24 februari 2021. Dat moet online gebeuren, via uw account op myriziv.be. Een aangetekend schrijven is verloren moeite!