...

Het akkoord artsen-ziekenfondsen dat deze nacht tegen het ochtendgloren (rond 4.30 uur) werd ondertekend liep niet van een leien dakje. Denk maar even aan het verwerpen van de begroting die door de regering werd voorgesteld door de algemene raad van het Riziv (een zeldzame gebeurtenis in de geschiedenis van het akkoord) en het protest tegen de bevriezing van de financiering van de huisartsenwachtposten (HAWP) en de verplichte sociale derdebetalersregeling voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming die halsoverkop werd opgelegd.Gezien de omstandigheden en de krappe begroting, is Paul De Munck niettemin blij dat er toch een aantal doorbraken werden geboekt. "Eerst en vooral wat de HAWP betreft, zijn de lopende projecten gered. De Luikse HAWP, gerund door de GOL (groupement des omnipraticiens liégeois NVDR) kan van start gaan. Idem voor Waals-Brabant en het Brussels Gewest. En de wachtpost van Bergen kan verhuizen." Wat vanzelfsprekend niet betekent dat de HAWP als bij mirakel op 1 januari 2016 de deuren zullen kunnen openen...Bovendien heeft het kabinet, dat het dossier op de voet wil volgen, een 'Task Force HAWP' opgericht waarin haar vertegenwoordigers een belangrijke rol zullen spelen. "Parrallel zet ook de werkgroep HAWP binnen het Riziv haar werkzaamheden verder", preciseert de GBO-voorzitter. Hopelijk zullen beiden samenwerken. Beschikbaarheidsvergoedingen tijdens de week De GBO beweert ook dat er vooruitgang geboekt werd op het vlak van de beschikbaarheidsvergoedingen voor HA die van wacht zijn gedurende de week en niet enkel 's avonds en tijdens het weekend. Een essentiële clausule voor landelijke gebieden "waar de BVAS echter niet van overtuigd was". "Het is belangrijk dat men zich niet beperkt tot één enkel model en dat er rekening wordt gehouden met landelijke gebieden", benadrukt Paul De Munck.Een ander belangrijk punt uit het nieuwe akkoord is het afvoeren van de preventiemodule in het GMD+. Het GMD+ kon onvoldoende patiënten en huisartsen te overtuigen. Het wordt daarom vervangen door een 'superGMD', voorbehouden voor chronisch zieken van 47 tot 74 jaar. De patiënt moet het statuut van chronisch zieke hebben, wat gecontroleerd wordt door het ziekenfonds. Als dat het geval is, heeft de GMD-houdend huisarts recht op € 55 in plaats van de huidige € 30. "Deze verhoging geldt vanaf 1 juli 2016 omdat de verzekeringsinstellingen niet vroeger klaar zijn. Maar de verhoging zal met terugwerkende kracht worden uitgekeerd voor het eerste semester van 2016."Een winstpunt voor de artsenbank: de tekst bevat een clausule die automatisch een einde stelt aan het akkoord voor twee jaar wanneer, zoals het geval was met het bevriezen van de HAWP, de overheid woordbreuk pleegt. "In dat geval wordt het akkoord automatisch opgezegd met behoud van het sociaal statuut voor de geconventioneerde artsen. Een belangrijke doorbraak voor ons."Tot slot werd de verplichte overgang van het GMD (het papieren globaal medisch dossier) naar het elektronisch medisch dossier (EMD) versoepeld, legt Paul De Munck uit. "Voortaan zullen alleen de huisartsen die in 2017 beginnen geïnformatiseerd moeten zijn. Voor de oudere artsen, wordt de deadline voor de informatisering opgeschoven naar 2020. Dat betekent dat de artsen die in 2015 60 jaar zijn, op 65 jaar met pensioen kunnen gaan, met behoud van hun papieren dossiers." Wanneer ze na hun 65 jaar aan de slag blijven, zullen ze zich niettemin moeten informatiseren. Deze limietdatum geldt blijkbaar voor alle artsen die al gevestigd zijn.De Munck voegt er nog aan toe dat de discussies over de ereloonsupplementen in ziekenhuiskamers erg tijdrovend waren. Hij herinnert eraan dat zowel het ASGB als MoDeS (de twee specialistenverenigingen binnen het kartel) minder gekant zijn als de BVAS tegen een minimale regeling om deze erelonen vast te leggen (lees in dit verband het interview met Jacques de Toeuf).