...

De moleculen die zijn gesynthetiseerd door prof. José Gallego en zijn medewerkers remmen de passage van het genetische materiaal van het virus van de kern naar het cytoplasma van de geïnfecteerde cel, waar dan nieuwe virussen zouden worden gevormd uitgaande van nieuwe kopieën van het virale genetische materiaal. Met andere woorden, die moleculen zorgen ervoor dat het hiv de geïnfecteerde cel niet meer kan verlaten om andere cellen te gaan contamineren.Die nieuwe remmers, terfenylderivaten genoemd, bootsen de interacties tussen één van de eiwitten van het virus, het Rev-eiwit, met het virale RNA na. Terfenylderivaten binden zich spontaan aan de Rev-receptor op het virale ribonucleïnezuur en nemen dan de plaats van het eiwit in. Dat laatste kan dan zijn functie niet meer vervullen, en die functie is net ervoor te zorgen dat het virale RNA de celkern kan verlaten.De vorsers hebben een patent aangevraagd voor hun bevindingen. De drie laboratoria in kwestie zullen hun samenwerking voortzetten om de farmacologische eigenschappen van die synthetische Rev-remmers te verbeteren.(referentie: Angewandte Chemie International Edition, 9 december 2013, DOI: 10.1002/anie.201309856)