...

Huisartsen en tandartsen zijn een doelgroep die makkelijk in contact komt met geïrriteerde en vaak agressieve patiënten, kadert vraagsteller Renate Hufkens (N-VA) de bredere context. Een nationale campagne genre "Houd het hoofd koel" (waarin de problematiek benaderd werd vanuit het oogpunt van ziekenhuis- en psychiatrisch personeel, nvdr) is er tot op vandaag niet van gekomen, een brochure (2012) wel. En daarin staat dat de huisarts elke daad van agressie moet aangeven. Hoeveel processen-verbaal voor agressie tegen huisartsen en tandartsen zijn er ondertussen geregistreerd?De pleegplaats Omdat de hoedanigheid van het slachtoffer (cfr. beroep) niet systematisch geregistreerd wordt in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), zijn daar geen cijfers van, antwoordt de minister Van Justitie. Er kan wel een indicatie van het fenomeen gegeven worden op basis van de 'pleegplaats': het dokters- en tandartskabinet. Uit de politionele gegevensbronnen blijkt dat er in 2012 in totaal 26 inbreuken tegen de fysieke integriteit gepleegd werden in een dokterskabinet, en 5 in een tandartsenpraktijk. In 2013 bedroegen deze cijfers respectievelijk 18 en 7. Voor 2014 zijn er nog geen statistieken beschikbaar. Let wel, de bestemming van de pleegplaats geeft geen informatie over de hoedanigheid van de betrokken personen (dader, slachtoffer, getuige...), zo benadrukt de minister. En wat ten slotte met het effectieve aantal veroordelingen? Een dergelijke vraag vergt gedetailleerde statistieken, en die zijn er niet, blijkt nog uit het antwoord.Overzicht aantal misdrijven tegen de fysieke integriteit per provincie 2012 2012 2013 2013 Provincie Dokterskabinet Tandartskabinet Dokterskabinet Tandartskabinet Antwerpen 6 0 2 1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 0 5 2 Henegouwen 7 0 0 0 Limburg 0 1 2 1 Luik 3 0 2 3 Luxemburg 0 1 0 0 Namen 4 0 0 0 Oost-Vlaanderen 0 1 1 0 Vlaams-Brabant 1 0 2 0 Waals-Brabant 0 0 1 0 West-Vlaanderen 0 2 3 0 Totaal 26 5 18 7