...

Nog twee weken en de eerste 'Dag van de Zorg' in Vlaanderen is een feit. Op zondag 18 maart openen meer dan 230 organisaties en instellingen hun deuren voor geïnteresseerde bezoekers. Het initiatief moet de zorgverlening dichter bij de burger brengen. Dat kan zowel de burger zijn die op zoek is naar een of andere vorm van hulp, als de burger die denkt aan een carrière in de hulpverlening en de bezoeker die gewoon nieuwsgierig is om te weten hoe de zorgverlening precies in elkaar zit.Ziekenhuizen, medische centra, RVT's, bloedtransfusiecentra, thuisverplegingsorganisaties, jeugdinstellingen, zorgboerderijen... het aanbod op de Dag van de Zorg is niet alleen groot, maar vooral divers. Het biedt de burger de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met een brede waaier aan voorzieningen, dicht in zijn buurt. Heel wat patiënten hebben nood aan informatie maar hebben het moeilijk om de stap te zetten. Op de 'Dag van de Zorg' kunnen ze - anoniem - op verkenning gaan.ActuaMedica verleent graag zijn medewerking aan dit initiatief dat trouwens volledig wordt gesteund door de Vlaamse regering, in het bijzonder door minister Vandeurzen. Zowel die laatste als minister-president Kris Peeters zullen op 18 maart een parcours van deelnemende instellingen afleggen. In onze vorige editie heeft u al een affiche gevonden van de 'Dag van de Zorg' die u in uw wachtkamer kon uithangen. De deelnemende organisaties vindt u, per regio, op de site van de 'Dag van de Zorg'.Désirée De Poot