...

"Het overgrote deel van de mensen die bij ons op controle komen, is oprecht", neemt dr. Roel Lambrechts (adviserend geneesheer CM) de verdediging van zijn patiënten op zich. "Het zoeken naar al dan niet onrechtmatige uitkeringen is evenwel des mensen. Maar die 10% die van de ziekteverzekering probeert te profiteren, mag de boel niet verpesten voor de rest."Ambachtelijk en arbeidsintensiefDat betekent natuurlijk niet dat fraudeurs een vrijgeleide moeten krijgen, weet ook dr. Lambrechts. "Alleen is het in de huidige situatie niet altijd eenvoudig om hen eruit te halen. De controle op arbeidsongeschiktheid is erg 'ambachtelijk' en arbeidsintensief, en steunt - zoals dr. Baeke terecht aanhaalt - voor een groot stuk op de slagen van huisartsen en specialisten. Meer contact opnemen met hen is dus inderdaad wenselijk, maar jammer genoeg niet altijd uitvoerbaar. Neem nu mezelf: vandaag alleen al zag ik 25 patiënten op controle. Voor elk van hen telefoneren met hun behandelende arts, is praktisch gezien gewoonweg niet mogelijk."Vraag is wat dan wel moet gebeuren. "Willen we dit probleem aanpakken, dan dringen zich aanpassingen aan twee kanten op: vooreerst moeten we de controle op arbeidsongeschiktheid op een andere manier organiseren. De eerste stappen daartoe zijn al gezet, maar het gaat over een drastische omwenteling. Dit zal dus wel nog even duren", vertelt dr. Lambrechts. "Daarnaast is het tijd dat de rol van behandelende sector bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid evolueert. De sector kan enerzijds meer geresponsabiliseerd worden. Maar de controle van arbeidsongeschiktheid kan ook uit die hoek worden weggetrokken."Wettelijk bepaalde onafhankelijkheidHoe zit het ten slotte met de druk die ziekenfondsbazen zouden uitoefenen op hun adviserend geneesheren om niet al te streng te zijn bij controles op arbeidsongeschiktheid? "Ik kan me uiteraard enkel uitspreken over de CM: van de druk waar dr. Baeke het over heeft, was en is hier absoluut geen sprake. Onze wettelijk bepaalde onafhankelijkheid heeft hier nooit ter discussie gestaan."