...

Vooral Franstalige interpellanten kwamen aan het woord. De Franstalige oppositiepartijen verweten de minister van Volksgezondheid één voor één het advies van de Planningscommissie niet te hebben gevolgd, en om communautaire redenen geen rekening te houden met de behoeften van de Franstalige bevolking. Er werd meermaals op gewezen dat huisartsen in Franstalig België onlangs weer op de lijst van knelpuntberoepen werd gezet.De minister wees erop dat de Franstalige Gemeenschap nu eerst aan zet is. Maggie De Block (Open VLD) stelde dat ze de Franstalige geneeskundestudenten nog altijd aan een Riziv-nummer wil helpen, maar dat er dan ook aan Franstalige universiteiten heel spoedig een filter moet komen vóór het eerste jaar.Raad van StateDat de huidige generatie récus-collés - de geneeskundestudenten die wel geslaagd waren voor het eerste jaar maar in het vergelijkend examen niet hoog genoeg geplaatst waren om te mogen doorgaan naar het tweede jaar - hun gelijk zou proberen te halen bij de Raad van State stond volgens de minister in de sterren geschreven. Doordat de Raad van State de geldigheid van het vergelijkend examen heeft opgeheven, stromen nu 283 studenten meer dan gepland door naar het tweede jaar.Minister De Block heeft haar vragen bij de uitspraak van de Raad van State, die stelde dat de Planningscommissie geen adequate motivatie gaf voor het artsenquotum voor 2021. Ze zegt "over voldoende argumenten te beschikken om te stellen dat het quotum 2021 op een deugdelijke wijze is vastgesteld".Advies licht aangepastMaggie De Block houdt vol dat ze het advies van de Planningscommissie wel degelijk heeft gevolgd. Zo werd het federale quotum voor 2022 opgetrokken van 1.230 naar 1.320 artsen, zoals de Planningscommissie adviseerde. Het contingent Franstalige artsen voor Franstalige artsen in 2022 ligt nu op 528, wat nog altijd 36 meer is dan in 2021 - een stijging met 7,3%, aldus De Block.De terugkeer naar de 60/40-verhouding noemt ze een lichte bijstelling - die vooral nodig werd na de uitspraak van de Raad van State. De Planningscommissie had, volgens de minister, helemaal geen rekening gehouden met een forse overschrijding van het contingent in 2021. Als motivatie voor de verhoging van het contingent aan Vlaamse kant, haalt ze aan dat verscheidene leden van de Planningscommissie hadden aangekaart dat dit cijfer te laag lag.Niet alleen wetenschapN-VA-Kamerlid Valerie Van Peel sprak haar steun uit voor het beleid van de minister van Volksgezondheid. Ze wees erop dat niet alleen zuiver wetenschappelijke argumenten meespelen in de verdeling van het contingent tussen de gemeenschappen, maar ook bepaalde keuzes. De Planningscommissie voerde als een argument voor het loslaten van de 60/40-verhouding aan dat Franstalige artsen over het algemeen minder uren presteren dan hun Vlaamse collega's. Volgens de N-VA'ster wijst dit mogelijk juist op een teveel aan Franstalige artsen - dat heeft de Planningscommissie niet onderzocht.Knelpuntberoep ondanks overschotWat het tekort aan huisartsen betreft, dat door de Franstaligen werd aangehaald om de schaarste aan artsen te illustreren, kaatsten zowel De Block als Van Peel de bal naar de Franstalige oppositie terug.Ze haalden beiden aan dat vandaag nog steeds te veel artsen afstuderen aan de Franstalige universiteiten. "U hebt geen filter en er is toch een tekort", luidde de analyse van het N-VA-kamerlid "Dat behoort nu tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen", stelde De Block vast. De laatste staatshervorming heeft het vastleggen van de subquota immers aan de Gemeenschappen toegewezen.Enkele van de moties van de Franstalige oppositiepartijen vragen om de 'negatieve lissage' te laten vallen of bij te sturen: het overtal aan afgestudeerde artsen zullen de Franstalige univerisiteiten later moeten compenseren. Maar over de ingediende moties werden nog geen stemmen uitgebracht.