...

De Orde zette in een recent advies enkele puntjes op de i wat Brussel en de Rand betreft. Artsen die hun hoofdactiviteit in de Rand rond Brussel hebben, schrijven zich in bij de provinciale raad tot wiens geografisch grondgebied de gemeente waar ze actief zijn behoort. De Orde zegt "geen enkele wettelijk basis op grond waarvan zij op de lijst van een andere provinciale raad zouden worden ingeschreven" te zien.Faciliteiten en tuchtrechtMaar in faciliteitengemeenten kan een arts altijd verzoeken dat de administratieve communicatie met hem in de andere landstaal geschiedt - de gewone wet op het gebruik van talen in bestuurszaken is hier van toepassing, stipt de Nationale Raad aan.Bovendien heeft een arts, wanneer hij onvoldoende de taal begrijpt van de provinciale raad waaronder hij valt, altijd het recht te vragen dat een tuchtzaak door een andere Provinciale Raad wordt behandeld.Een Franstalige arts met een praktijk in een faciliteitengemeente rond Brussel, moet zich volgens dit advies dus laten inschrijven bij de Nederlandstalige Provinciale Raad. Maar hij kan vragen dat de briefwisseling in het Frans verloopt. En een tuchtzaak kan hij laten behandelen door de Franstalige Provinciale Raad.Brusselse artsen kunnen overigens niet vragen dat hun zaak behandeld wordt door een andere Provinciale Raad dan die waar ze zijn ingeschreven. Ze kunnen evenwel altijd al kiezen of ze zich laten inschrijven bij de Nederlandstalige dan wel de Franstalige Provinciale Raad van Brabant. Ze kunnen hun keuze ook altijd wijzigen, volgens de procedure die geldt in de Orde.