...

De erkenningsnormen voor het (coördinerend) gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker werden vastgelegd door een Koninklijk Besluit uit 2007. Dat KB bepaalt onder meer dat een patholoog-anatoom met minstens drie jaar ervaring in de diagnose van borstpathologie aanwezig moet zijn. Hij dient dus niet alleen beschikbaar te zijn, de arts moet ook "fysiek aanwezig zijn op de vestigingsplaats tijdens de betrokken heelkundige ingrepen."Recent hield de commissie voor pathologische anatomie en de representatieve wetenschappelijke verenigingen de bepaling nog eens tegen het licht. Dat mondde uit in een aanvraag om de bepaling dat de arts op de vestigingsplaats aanwezig moet zijn te schrappen. "Dit is wetenschappelijk achterhaald en in tijden van digitalisering niet meer nodig", zo luidt het. Op de vraag werd ingegaan. Daardoor is de fysieke aanwezigheid van de patholoog-anatoom vanaf 1 juli niet langer vereist. Hij moet natuurlijk wel op elke moment tijdens de ingreep bereikbaar blijven.