...

De praktijkpremie waarvoor u nu - nog tot eind oktober - de aanvraag kunt indienen, is die van 2019. Zoals u weet, wordt het bedrag berekend aan de hand van het gebruik dat u maakt van het EMD. De criteria kunt u steeds nalezen op de website van het Riziv.De aanvraag dient u in via MyRiziv.be. Het Riziv berekent automatisch uw scores voor de verschillende parameters, en het bedrag waar u recht op hebt. Het was in het systeem voor deze berekening dat er blijkbaar een fout was geslopen.Bent u het niet met de berekende score en het toegekende bedrag eens, dan hebt u 60 dagen de tijd om, eveneens via de MyRiziv-webtoepassing een beroep in te dienen bij de 'leidend ambtenaar'.Wie geen EMD heeft, kan nog altijd aanspraak maken op de basispremie van 1.000 euro. Die wordt niet meer automatisch uitbetaald. Een koppeling met een formulier voor de aanvraag vindt u op webpagina waarnaar we boven al verwezen.Aanvragen van de geïntegreerde praktijkpremie voor 2020 worden pas midden volgend jaar mogelijk.