...

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) bestudeerde per centrum het aantal Whipple-operaties en de ermee gepaard gaande sterftecijfers na de ingreep over de periode 2010 t.e.m. 2013.Bedoeling was om na te gaan of "alle inspanningen over het laatste decennium enig effect hebben gehad op de evolutie van het sterfterisico na pancreasoperaties", stelt het IMA in zijn persbericht. Het Agentschap verwijst hierbij naar eerdere studies en naar de rapporten van het KCE (uit 2009 en 2014) om de behandeling van zeldzame en complexe kankers, waaronder pancreaskanker, te centraliseren in referentiecentra.Wat blijkt? "In vergelijking met een decennium geleden zijn deze cijfers zo goed als onveranderd. Nog steeds voert 10% van alle ziekenhuizen evenveel Whipple-operaties uit als de overige 90%. Het sterfterisico in centra met minder dan 10 operaties per jaar is minstens dubbel zo hoog als in centra met meer dan 10 ingrepen."OverlegBij slechts 10 tot 20 procent van de patiënten wordt pancreaskanker vastgesteld zonder uitzaaiingen of ingroei in grote bloedvaten. De enige kans op genezing voor die patiënten is de risicovolle Whipple-operatie. "Het staat buiten kijf dat centralisatie van pancreasoperaties een noodzaak is om patiënten de beste overlevingskansen aan te bieden. Om het sterfterisico substantieel te kunnen verlagen, moet het aantal ziekenhuizen die deze risicovolle operatie uitvoeren drastisch verlagen", aldus het persbericht.Samen met de Belgian Section of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery (BSHBPS) en de Belgian Group of Digestive Oncology (BGDO), roept het Agentschap op tot dringend overleg om dit thema te behandelen in het hervormingsplan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.