...

Het aantal tbc-gevallen is in 2010 met 9% gestegen in België, tot 1.115 gevallen. De Brusselse regio is het ergst getroffen met 377 gevallen, wat neerkomt op 34,6 gevallen op 100.000 inwoners. Het nationaal gemiddelde bedraagt 10,3 gevallen op 100.000 inwoners (9,6 in 2009). "Tuberculose is een sociale en grootstedelijke ziekte. Ze komt het vaakst voor bij risicogroepen in dichtbevolkt gebied en teert op armoede en slechte levensomstadigheden. Zo kan de toename, voornamelijk in Brussel, verklaard worden door de economische crisis en de komst van asielzoekers uit het oostblok", zegt dr. Maryse Wanlin, medisch directeur van Fares*.Tuberculose wordt veroorzaakt door de bacil van Koch. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is een derde van de wereldbevolking op een latente manier drager van die bacil, die meestal uitgeroeid wordt door het immuunsysteem. Iedereen kan de ziekte oplopen, maar er zijn wel risicofactoren zoals diabetes, aids, nierinsufficiëntie en ongezonde voeding. De tbc-incidentie in de buurlanden is vergelijkbaar met die in België, behalve dan in Groot-Brittannië. Daar werden 14 gevallen op 100.000 inwoners geregistreerd. Londen is (logischerwijs) het meest getroffen.Bron: Belga