...

De tekst met het voorstel om het nomenclatuurnummer voor een raadpleging bij een specialist op te splitsen in verdere aparte codes voor verschillende disciplines die nog niet over een eigen code beschikken, lag op 14 september opnieuw op tafel. Er is nog een stuk aan toegevoegd: de invoering voor een nomenclatuurnummer voor een raadpleging bij de oogarts door een kind jonger dan 7 jaar.Volgens Marc Moens heeft het Riziv het voorstel wat laten liggen om dit onderdeel er nog aan toe te voegen. Dat is evenwel in uitvoerig van het akkoord artsen-ziekenfondsen. Het is overigens ook het enige onderdeel dat al meteen gevolgen heeft voor de gezondheidsbegroting: het akkoord zette een bedrag opzij van 700.000 euro voor de invoering van deze prestatie. (Vervolg onder het kader.)Het voorstel, met al een ontwerp van de tekst van het KB, kan, wanneer het zijn parcours door het Verzekeringscomité en de Algemene Raad heeft afgelegd, vertrekken naar de minister bevoegd voor Volksgezondheid. De bedoeling is dat de nieuwe nomenclatuurnummers al begin volgend jaar van kracht zouden zijn.Het voorstel van AADM, gesteund door beide andere artsensyndicaten, om de verstrekking 101990 (teleconsult triage) samen te voegen met verstrekking 101135 (teleconsult continuïteit van zorg) - waarbij de laatste zes keer per 30 dagen zou mogen worden aangerekend - zou definitieve goedkeuring moeten krijgen op de Nationale Commissie van 28 september.