...

AADM stelt vast dat het verbod op de derdebetalersregeling in de meeste situaties blijft bestaan. Net als de andere artsensyndicaten is AADM tegen dit verbod. Maar AADM zet wel het toegankelijk houden van de gezondheidszorg duidelijk voorop. Dat steeds meer patiënten een consult bij de huisarts uitstellen om financiële redenen, vindt dit huisartsensyndicaat onaanvaardbaar.DiscriminerendHet kan voor de vertegenwoordigders van AADM ook niet door de beugel dat de verplichting volgens het huidige voorstel alleen zal gelden bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (wat tot voor kort het Omnio-statuut heette). Dat werkt stigmatiserend, vindt AADM, en bevordert daardoor juist niet de toegankelijkheid.AADM stelt evenwel niet dat het tegen een verplichte derdebetalersregeling als dusdanig is. Hier botst AADM met de Bvas (en ook met SVH dat niet in de Nationale Commissie vertegenwoordigd is).Systeem vereenvoudigenDe vertegenwoordigers van AADM stemdenn ook tegen omdat het KB niet genoeg doet om administratieve overlast tegen te gaan. De voorwaarde 'sine qua non' voor het invoeren van de verplichte derdebetalersregeling is dat huisartsen de mogelijkheid hebben om de derdebetalersregeling helemaal via het EMD af te handelen. Dat stond ook in het akkoord voor 2015. Die voorwaarde is niet vervuld, stelt de mededeling.AADM vindt dat er eerst werk moet worden gemaakt van een uniform en eenvoudig systeem, dat overbodige administratie voorkomt. De mededeling verduidelijkt ook wat het onder zo een systeem verstaat: huisartsen moeten rechtstreeks elektronisch kunnen factureren aan het Riziv. Dat moet de werkwijze zijn voor raadplegingen én huisbezoeken, en ook voor technische prestaties.De huisarts moet het geld voor die prestaties, inclusief het remgeld, onmiddellijk op zijn rekening krijgen. De ziekenfondsen moeten het remgeld bij de patiënten innen, niet de arts.De patiënt betaalt niets meer bij de huisarts, voor AADM meteen een gelegendheid om komaf te maken met de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp.