...

Bvas en ASGB/Kartel vinden beide dat artsen niet altijd krijgen waar ze recht op hebben - AADM zet zich achter de keuzes voor bijvoorbeeld extra geld voor de kinesitherapeuten (25 miljoen euro), tandzorg (5,5 miljoen euro, en het patiëntentransport tussen ziekenhuizen (6,4 miljoen). AADM onderstreept dat "het Verzekeringscomité een rol [heeft] om vanuit het algemeen gezondheidszorgbelang te handelen".Er zijn in het voorstel trouwens ook belangrijke zaken voor artsen: er gaat nieuw geld naar het sociaal statuut voor aso's en haio's, en er komt een budget van 6,4 miljoen voor somatische zorg in psychiatrische ziekenhuizen. AADM vindt het een positief punt dat het begrotingsvoorstel verwijst naar de new deal voor huisartsen van minister Vandenbroucke.GeconventioneerdHet extra budget van 100 miljoen voor ondersteuning van zorgverleners die zich houden aan de officiële tarieven (20 miljoen volgend jaar, structureel 80 miljoen) vindt AADM ook een goede zaak. "Maatregelen die collega's kunnen overtuigen om zich te blijven conventioneren of terug te conventioneren en zo bij te dragen aan een toegankelijke, kwalitatieve en solidaire gezondheidszorg, is voor AADM een heel belangrijk principe" - zo luidt het.Bvas vindt dat de overheid geen onderscheid mag maken tussen artsen die de officiële tarieven hanteren en zij die hun eigen tarief bepalen. ASGB stelt dat sommige artsen met de officiële tarieven dreigen niet uit de kosten te raken.Ook hier is AADM op de artsenbanken het buitenbeentje.Lees hier meer over het standpunt van ASGB/Kartel en Bvas - en over de laatste Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.