...

Voorafgaand aan deelname aan de syndicale verkiezingen onderzoekt het Riziv of de kandiderende verenigingen wel aan alle criteria voldoen. Gisteren maakte de administratie officieel bekend welke organisaties hiervoor in aanmerking komen. Geen verrassing is dat de 'klassieke syndicaten' Bvas en Kartel aan de voorwaarden voldoen.Deelname van AADM was minder evident dan het lijkt. Wettelijk moet een artsensyndicaat immers vertegenwoordigd zijn in minstens twee gewesten en huisartsen en specialisten als leden tellen. Die wettelijke regels werden op vraag van Bvas en Kartel nog aangescherpt. "Daardoor zou AADM na de verkiezingen van 2018 niet meer kunnen deelnemen aan de stembusslag van 2023". Maar na 2018 zat Domus Medica niet stil en finaal kan AADM nu dus toch een doorstart maken, zo luidt het.Want, zo gaat de vereniging verder, "in een korte tijdsspanne hebben we een project opgezet dat de steun krijgt van huisartsen en specialisten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Het samenbrengen van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen zal AADM bijkomend versterken," aldus het perscommuniqué. De alliantie zegt te willen inzetten op een positieve transitie. "Huisartsen en specialisten moeten zich terug kunnen concentreren op hun kerntaken, goed omringd, wat hen toelaat er een gunstige work-life balans op na te houden." Men wil "een oplossing bieden voor de bezorgdheden binnen het artsenlandschap, zodat artsen hun job mét goesting kunnen uitoefenen."Voor AADM is de inzet van deze verkiezingen of artsen "kiezen voor een klassiek syndicalisme of meebouwen aan een nieuwe artsenbeweging die verantwoordelijkheid wil opnemen." De komende weken maakt de alliantie haar programma en kernboodschappen bekend.