...

Aanleiding is blijkbaar een aankondiging van de minister in de Kamercommissie. Onlangs zou ze daar gemeld hebben dat huisartsen wellicht al binnenkort van het Riziv een nieuw profiel van hun voorschrijfgedrag krijgen.Dat de minister daaraan koppelt dat huisartsen nu te veel geneesmiddelen en onderzoeken voorschrijven, is voor AADM een brug te ver. De minister vindt besparingen belangrijk dan kwaliteit, concludeert het uit die opmerkingen.Geef de huisartsen de middelen en dan zullen ze betere geneeskunde bedrijven, luidt het. " Wij hebben een volledige hervorming van de accreditering voor artsen voorgesteld waarbij de artsen vanuit hun eigen data en leeragenda samen met hun collega's de kwaliteit van de huisartsengeneeskunde naar een nog hoger niveau kunnen brengen."Omdat de voorschrijfprofielen inderdaad zouden kunnen dienen om meer kwaliteit te bieden, vraagt AADM van de minister concreet volgende maatregelen:Bouw kwaliteitscomponenten in de nomenclatuur en beloon artsen in gelijke mate.Betaal een consult bij de psycholoog behoorlijk terug - zet daarvoor meer dan een schamele 22,5 miljoen euro voor opzij. Als de huisarts geen goede verwijsmogelijkheden heeft, is de kritiek dat hij te veel antidepressiva voorschrijft goedkoop.Verplicht patiënten een GMD-houdend huisarts te kiezen. De huisarts kan dan makkelijker een gepast beleid uitstippelen zonder angst dat zijn patiënt gaat 'shoppen'.