...

Het syndicaat van dokter Lemye schreef daarover minister Onkelinx en dr. Dirk Cuypers, Voorzitter van de Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen, aan.Op dit moment beantwoorden ongeveer 6.000 huisartsen niet meer aan de erkenningscriteria die in het ministerieel erkenningsbesluit van maart 2010 zijn opgelijst, legt voorzitter Roland Lemye uit. "Ze riskeren dus binnenkort hun erkenning als huisarts te verliezen onder meer omdat ze niet het vereiste aantal van 500 bij het Riziv geattesteerde patiëntencontacten per jaar behalen." Vaak zijn dit huisartsen die bijvoorbeeld in centra voor familiale planning werken, of in de gehandicaptenzorg, of zaalrondes lopen in ziekenhuizen,... "Deze artsen zijn dus geen 'klassieke' huisartsen en ze zijn niet ingeschakeld in de lokale wachtdiensten. Zonder erkenning als huisarts is een arts beperkt in het voorschrijven en in bepaalde verstrekkingen, waardoor hij achtergesteld is ten opzichte van de andere artsen."ImpasseDe Bvas wil deze diverse groep van artsen uit de onzekerheid helpen. Een werkgroep die binnen de Hoge Raad werd opgericht zou een praktische oplossing hiervoor uitdokteren. "We stellen echter vast dat de vergaderingen die al maanden aanslepen niet constructief waren en dat de besprekingen in een impasse zitten", zegt Lemye.In een brief aan minister Onkelinx en aan de voorzitter van de Hoge Raad voor Geneesheren-Specialisten en Huisartsen vraagt de Bvas uitdrukkelijk om in te grijpen en de gesprekken opnieuw op gang te brengen. "De artsen in deze groep zijn volwaardige artsen die de moeite doen zich bij te scholen en die dus de mogelijkheid moeten behouden om geneesmiddelen en onderzoeken voor te schrijven", luidt het.Definitieve oplossing?Het artsensyndicaat hoopt dat actie vanwege de minister en/of de voorzitter van de Hoge Raad snel een definitieve oplossing dichterbij brengt. "Die oplossing is niet zonder belang, want deze 'artsen met een specifieke beroepsactiviteit' dragen in belangrijke mate bij tot de Belgische volksgezondheid', besluit dokter Lemye.