...

Het Staatsblad maakte vandaag de uitkeringen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds National de Recherche Scientifique (FNRS) bekend. Het FWO kan rekenen op een bedrag van 16.540.837 euro voor 2010, het FNRS ontvangt 16.356.611 euro voor dat jaar.Die uitkeringen passen in het 'Wetenschappelijk Maribel'. Sinds januari 2007 verdeelt de RSZ de opbrengsten van de werkgevers- en persoonlijke bijdragen uit die sector onder de twee fondsen. In ruil daarvoor moeten die zorgen voor bijkomende betrekkingen in de sector van het fundamenteel onderzoek, betrekkingen die bovendien toegekend moeten worden aan werknemers met een mandaat van doctorandus of postdoctorandus.