...

De bevindingen staan in Nature.De wetenschappers maken deel uit van het International Multiple Sclerosis Genetics Consortium en het Wellcome Trust Case Control Consortium. Vanuit ons land werkten onderzoekers van de K.U.Leuven, UZ Leuven en het Nationaal MS-Centrum in Melsbroek onder leiding van de professoren An Goris en Bicte Dubois mee aan deze studie. Het gaat om de grootste genetische studie over MS ooit, waarin bijna 250 onderzoekers uit verschillende landen het erfelijk materiaal bestudeerden van 9.772 personen met MS en 17.376 gezonde controlepersonen.Immuunsysteem De onderzoekers bevestigen de rol van 23 eerder gekende erfelijke risicofactoren en identificeren 29 nieuwe erfelijke variaties die mee de aanleg voor de ziekte bepalen, naast vijf variaties waarvoor er een sterk vermoeden is. Dat verdubbelt het totale aantal gekende erfelijke risicofactoren tot meer dan 50. Een groot aantal van deze risicofactoren zijn variaties in genen die een sleutelrol spelen in het immuunsysteem, bijvoorbeeld in de functie van de T-cellen en de activatie van interleukines. Voor een derde van de risicofactoren voor MS was overigens al een rol in de aanleg voor andere auto-immuunziekten (Crohn, type 1 diabetes) gekend. Niet te voorspellen De mate waarin de erfelijke risicofactoren het risico op MS verhogen, is te klein om te kunnen voorspellen wie de ziekte wel of niet zal krijgen. De studie toont echter wel welke immunologische cellen en eiwitten cruciaal zijn in het ontstaan van de ziekte. Deze kennis is van belang voor een beter begrip van MS en het verbeteren van de behandeling.