...

Dat meldt minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx op een vraag van N-VA-senator en arts Louis Ide. Op 30 juni 2012 hadden alle ziekenfondsen samen 364 adviserend geneesheren in dienst (in het kader van de verplichte ziekteverzekering). In 2007 waren het er nog maar 311. Een stijging met afgerond 17% op vijf jaar tijd.Het mag niet verbazen dat de CM als grootste landsbond ook het hoogste aantal adviserende geneesheren in de rangen heeft: 127 om precies te zijn. Het socialistisch ziekenfonds (NVSM) volgt met 110 artsen, de onafhankelijke ziekenfondsen (MLOZ) tellen er 58. De kleinere landsbonden - liberaal ziekenfonds, neutraal ziekenfonds, hulpkas voor de ziekteverzekering en kas van de spoorwegen - moeten het stellen met elk 25 tot 10 medisch adviseurs.Maar sommige ziekenfondsartsen werken deeltijds, zegt Onkelinx, en andere staan op de loonlijst bij meer dan één landsbond. Reken je om naar voltijdse equivalenten, dan zijn er in totaal 337 adviserend geneesheren.OnafhankelijkLouis Ide pleit al langer om de adviserend geneesheren onder te brengen bij het Riziv. "Als de navelstreng met de ziekenfondsen wordt doorgeknipt, kunnen ze onafhankelijker werken". Hij legde een voorstel van resolutie in die zin neer.Volgens Ide zit de ziekenfondsarts nu vaak tussen hamer en aambeeld. Enerzijds werkt hij in dienst van een mutualiteit die nu eenmaal belang heeft bij een zo groot mogelijk ledenbestand omdat dat zich vertaalt in macht en financiële middelen. Anderzijds wordt hij geacht de leden van diezelfde mutualiteit te controleren en te beoordelen.Maar Onkelinx gaat niet mee in die redenering. De medisch adviseur integreren in het Riziv is niet aan de orde, antwoordt ze. Het zou de kwaliteit en efficiëntie van het dagelijks werk van de ziekenfondsen aantasten, argumenteert ze. De ziekenfondsen zijn volgens haar "de bevoorrechte gesprekspartners van de burgers op het vlak van de gezondheid, ze liggen aan de basis van onze gezondheidszorg".De minister voegt er nog aan toe dat adviserend geneesheren nu al rechtstreeks afhangen van de dienst geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv. In geval van betwisting is het de DGEC die bevoegd is om op hun optreden en onafhankelijkheid toe te zien.