...

Het Verzekeringscomité zette maandag het licht op groen voor een conventie met een consortium van de vzw's Leif en EOL. Op jaarbasis maakt het Riziv 199.700 euro vrij voor de vergoeding van het tweede consult bij euthanasie. Dat bevestigde Ri De Ridder, directeur generaal van het Riziv, aan Artsenkrant.Het consortium, dat zich als enige kandidaat meldde voor de conventie met het Riziv, krijgt de opdracht een medisch comité samen te stellen waarin ook de federaties voor palliatieve zorg en de artsensyndicaten betrokken worden. Dat medisch comité staat in voor het aanleggen en bijhouden van de lijst met de artsen die in aanmerking komen voor het aanrekenen van het tweede euthanasieconsult.Ook voor huisartsenOver de vergoeding voor Leif-artsen is jarenlang gediscussieerd. Het KB dat het tarief voor het tweede consult euthanasie op 160 euro vastlegde, dateert al van 2010. Aanvankelijk struikelde het kabinet Onkelinx over de eis van de vzw Leif dat alleen speciaal opgeleide artsen voor de vergoeding in aanmerking zouden komen.Onder andere het SVH verdedigde het standpunt dat ook palliatieve artsen en huisartsen in aanmerking moeten komen voor de adviesrol bij euthanasie. Het ziet ernaar uit dat nu aan die verzuchtingen tegemoet is gekomen. Concreet: artsen die op de lijst van het consortium Leif-EOL voorkomen, kunnen aanspraak maken op een honorarium van 160 euro voor tweede (of derde) consulten die ze leveren na 1 april 2014.