...

De auteurs van de studie onderstrepen dat het belangrijk is strategieën uit te werken om unipolaire stoornissen te onderscheiden van bipolaire. De incidentie van postpartale depressie was hoger bij jonge, Afro-Amerikaanse, alleenstaande vrouwen met een lage scholing. (referentie: Wisner KL et al. JAMA Psychiatry. 2013;doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.87)