...

Dat maakte Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) vorige week bekend. Daarbij ging er 21 miljoen naar de bouw en verbouw van initiatieven in de kinderopvang, jeugdhulp, woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap en Centra voor Algemeen Welzijn. De provincie Antwerpen was hierbij met bijna 9,5 miljoen de grote slokop voor West-Vlaanderen (6,4 miljoen). Aan het staartje bengelden Vlaams-Brabant (437.000 euro) en Brussel (415.000 euro).Het VIPA trok de eerste jaarhelft ook een miljoen uit voor 15 nieuwe infrastructuurprojecten voor personen met een handicap. In totaal wordt hierin meer dan 60 miljoen geïnvesteerd.Projecten van ziekenhuizen voor investeringen in nieuwbouw, uitbreiding van bestaande capaciteit of andere investeringen waren goed voor 13 miljoen tijdens de eerste zes maanden van het jaar.Ook hier is de provincie Antwerpen goed voor het merendeel van het geld (meer dan vijf miljoen) en gaan Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant aan de haal met circa 3,3 miljoen. Er vloeide geen VIPA-geld naar Limburg of Brussel.