...

Zaterdag stond de Kringvergadering van Domus Medica helemaal in het teken van de huisartsenwachtposten. Koen Steel, voorzitter van HABO (Huisartsen Brugge en Omgeving), gaf er zijn eindevaluatie van het Brugse 'Project HA-Disp' - de tegenhanger van de Waalse 1733. In Walloniis men geneigd voluit te gaan voor de 1733. Maar Dr. Steel is veel voorzichtiger: "Eerst zijn goede afspraken vereist." En het moet duidelijk zijn: "Uiteindelijk blijft de huisartsenkring verantwoordelijk." Protocollen Een belangrijk onderdeel van het Project HA-Disp was de uitwerking van medische protocollen voor de dispatchers (medische regulatie). Zeventien werden er zo aangepast. Vijf protocollen zijn specifiek voor huisartsen. Domus Medica kreeg ze voorgelegd ter validatie. De groep huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen moet de toepassing ervan verder wetenschappelijk onderbouwen.Vooral de verhouding tussen de huisartsenkring en de dispatchers van de brandweer is onduidelijk. Wanneer de protocollen klaar zijn, zullen ze een opleiding krijgen om die te gebruiken. Maar ze moeten die dan ook toepassen. De kring heeft daar zelf geen vat op. Volgens Steel moet hier een werkgever-werknemer relatie gelden.De huisartsendispatching vraagt bovendien meer tijd. Een 100-gesprek duurt twee, maximum drie minuten. Maar de intake voor de huisartsenwachtdienst neemt vijf tot zeven minuten in beslag. Wil men de huisartsenwachtdienst integreren in de centrale dispatching, dan is daar ook meer personeel voor nodig. Een goede opvang bij de centrale dispatching bepaalt bovendien het imago van de huisartsenwachtdienst.Belangrijk is ten slotte de informaticaondersteuning. Om een kwaliteitsevaluatie mogelijk te maken, moeten alle gesprekken opgenomen worden.