...

Vorige week nog was er een hoop heisa door een bedenkelijk onderzoek van Test Gezondheid over borstvergrotingen. Eens te meer kwam de esthetische chirurgie daardoor in een slecht daglicht. Dat wil de RBSPS koste wat het kost vermijden. De vereniging is dan ook zelf vragende partij voor een striktere regulering.Reality-tvDe nieuwe wet verbiedt reclame voor 'ingrepen van medische esthetiek'. Maar wat is reclame precies? Het betreft elke vorm van mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks deze ingrepen wil bevorderen. Dat gaat ver. Ook reality-tv-uitzendingen bijvoorbeeld worden geviseerd.De wetregelt verder welkeinformatie over dergelijke ingrepen kan en niet kan.Persoonlijke, misleidende en vergelijkende informatie is verboden. Persoonlijke informatie kan bijvoorbeeld te maken hebben met de aard van de beroepspraktijk van de chirurg. Misleidende informatie begint al bij de opmaak van een bericht en wordt ook onderzocht op haar schadegehalte. Vergelijkende informatie wordt breed geterpreteerd. Impliciete vergelijkingen met een collega kunnen voldoende zijn. Foto's voor en naOok het begrip 'medische esthetiek' krijgt een nauwkeurige omschrijving. Het gaat om elke artseningreep die iemands uiterlijk op diens vraag moetveranderen om esthetische redenen. En datzonder therapeutisch of reconstructief doel. Inspuitingen,laser klasse IV- en IPL-behandelingen zijn inbegrepen.Zelfs de definitie vanreality-tv-uitzending staat in de bewuste wet. De wetgever legt uit dat het een televisiegenre betreft 'waarbij meestal in de vorm van een soap het dagelijkse leven van onbekende of bekende personen wordt gevolgd.'Op het reclameverbod gelden enkele uitzonderingen. Persoonlijke info kan als ze waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk is. Niet misleidend of vergelijkend dus. Ze mag evenmin financie argumenten aanwenden. Foto's vr en na een ingreep of de getuigenis van een patit kunnen absoluut niet.Bij persoonlijke informatie hoort de bijzondere beroepstitel van de arts. De wet sluit ook aan bij de patitenrechtenwet.SanctiesHet stopt niet bij een vrijblijvend verbod. Sancties volgen bij overtredingen: een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en/ofeen geldboete van 250 euro tot 10.000 euro. Mogelijk moet het vonnis of de samenvatting ervan op kosten van de overtreder in drie kranten worden bekendgemaakt. Verder zwaait de wetgever met een administratieve boete van 125 euro, telkens te verdubbelenbij recidive.