1 op de 4 mensen met een handicap leeft in armoede

05/12/17 om 09:07 - Bijgewerkt om 09:06

Een kwart van de mensen met een handicap heeft een inkomen onder de armoedegrens. Ongeveer 1 op de 10 mensen met een beperking zegt zelfs niet genoeg geld te hebben om elementaire basisbehoeften te betalen.

1 op de 4 mensen met een handicap leeft in armoede

A. NOOR / BSIP © BSIP

Dat blijkt uit een recent onderzoek (1) van de FOD Economie naar de inkomens en levensomstandigheden van Belgen van 16 jaar en ouder. De cijfers verschenen in een persbericht naar aanleiding van Internationale Dag van Personen met een handicap, die plaatsvond op 3 december jl.

Daaruit blijkt dat niet minder dan een kwart van de personen van 16 jaar en ouder met een handicap, een langdurige aandoening of een langdurige ziekte, een inkomen heeft onder armoededrempel.

Uitgerekend komt dat op 1.115 euro voor een alleenstaande en 2.341 euro voor wie een gezin heeft met 2 kinderen (2).

Een op de 10 geeft zelfs aan niet genoeg geld te hebben om in de elementaire basisbehoeften te voorzien.

Zo'n 40% woont in een huis waarvan hij geen eigenaar is. Ter vergelijking: bij de totale Belgische bevolking is dat slechts het geval voor 27%.

(1) http://economie.fgov.be/nl/modules/pressrelease/statistieken/arbeidsmarkt_en_levensomstandigheden/3_decembre_journee_internationale_des_personnes_handicapees.jsp?referer=tcm:325-285354-64

(2) Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium: SILC Indicatoren 2004-2016